Игри

Информация за страница Грамада

Град Грамада се намира в Северозападна България, Видинска област. Граничи с общо четири общини – Макреш, Кула, Димово и Видин. Според разказите на старите хора пашата на тогавашното село Грамада има трима синове – името на третия  от тях не е известно, а останалите двама се казват съответно Урбаба и Бранко. Когато пораснали и се оженили, Урбаба се настанява в землището на днешното село Тошевци, а Бранко – в землището на днешно Бранковци. Всъщност общината включва 8 населени места – един град и седем села. Това са Грамада и селата Тошевци, Бранковци, Медешевци, Милчина лъка, Бояново, Водна и Срацимирово. В града има някои забележителности, които със сигурност ще се сторят интересни и атрактивни на хората. На първо място това са Каменни чутури, които представляват огромни и много на брой камъни с дупка в средата. Всички те имат форма на прерязано дърво и продължаващ до тяхната основа отвор в средата. Чутурите са от плътна варовикова маса, примесена с кремъчни и кристални частици. Също така външната им част е неравна, като по отношение на цвета и формата наподобява кората на дърво. Нищо не се знае за техния произход, който и днес продължава да бъде забулен в тайнственост. Местността Чутурите има площ от около 18 – 20 дка и представляват ниско изсечена каменна гора. Те са обявени за природна забележителност на Грамада на 11 ноември 1968 г. със Заповед на министерството на горите и горската промишленост. Съществува проект гората да бъде реставрирана и да бъде превърната в малък парк, като се запази и съхрани за идните поколения.

                Изграденият 700-метров път, който води до тази природна забележителност, следва съществуваща пътека. В някои свои участъци тя е подравнена и разширена, а също така почистена от изсъхнали дървета и прораснали храсти. Има предпазен парапет за безопасно преминаване, както и три броя малки дървени мостове. На определени места от трасето пък има изградени заслони за огнища и пейки за почивка. То е маркирано с табели и указателни знаци. Местността Чутурите в Грамада лежи на източната окрайнина на Маренска махала. Местността съставлява продължение на околния равнинен терен, върху който са разположени сградите на земеделското стопанство. Там са разположени още южната половина на града и голяма част от селскостопанските ниви. Целият дял земя има общ наклон от юг към север, където протича реката, а самото място на Чутурите изглежда хлътнало и от него започва своето начало стръмен дол към реката, известен като Нешков дол. Гледайки се отстрани и далече, Чутурите създават впечатление за ниско изсечена гора на 50-60 см над земята. Някои от вкаменелостите са цели и съвършено запазени, други пък са сериозно пострадали в резултат на атмосферното влияние, а също и поради пакостливите човешки действия. Много от вкаменелостите са отнесени за стопански нужди. Освен тази забележителност, друга известна е язовирът Фарафун, който се намира на около 1.5 км черен път от Грамада. Язовирът предлага спортен риболов. Грамада стана известна и с това, че с решение на Върховния съд от кметския пост бе отстранена Веса Микова, която привлече по време на своето управление инвестиции за няколко милиона лева, а също така успешно кандидатства за проекти.

Етикети:   България , Видин , Градове
eXTReMe Tracker